Extensions

Tillägg för webbläsare

Utöka din webbläsare med våra tillägg

Tillägg för Google Chrome Utöka Google chrome med våra tillägg

User-Agent Switcher

Växla snabbt mellan olika "user-agents".

Responsive Web Design Tester

Testa dina webbplats på mobila enheter.

Live HTTP Headers

Visar alla HTTP anrop som skickas till och från webbläsaren.

HTTP Headers

Visar "HTTP header" för den aktuella fliken.Tillägg för Opera Utöka Opera med våra tillägg

User-Agent Switcher

Växla snabbt mellan olika "user-agents".

Responsive Web Design Tester

Testa dina webbplats på mobila enheter.

Quick Shortcuts

Extra meny för att hitta alternativen snabbare.

Live HTTP Headers

Visar alla HTTP anrop som skickas till och från webbläsaren.

HTTP Headers

Visar "HTTP header" för den aktuella fliken.

Base64 Encode and Decode

Koda & avkoda Base64 strängar på sidor.